30. november 2012

Fint ressonnement om Sønnens guddom

Εἰ μὲν Θεὸς, οὐ κτίσμα· μεθ' ἡμῶν γὰρ τὸ κτίσμα, τῶν οὐ θεῶν. Εἰ κτίσμα δὲ, οὐ Θεός· ἤρξατο γὰρ χρονικῶς. Ὃ δὲ ἤρξατο, ἦν ὅτε οὐκ ἦν. Οὗ δὲ πρεσβύτερον τὸ οὐκ ἦν, τοῦτο οὐ κυρίως ὄν. Τὸ δὲ μὴ κυρίως ὂν, πῶς Θεός; Οὔτε οὖν κτίσμα τῶν τριῶν, οὐδὲ ἕν· οὔτε, ὃ τούτου χεῖρον, δι' ἐμὲ γενόμενον·ἵνα μὴ κτίσμα ᾖ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἡμῶν ἀτιμότερον. Εἰ γὰρ ἐγὼ μὲν εἰς δόξαν Θεοῦ, τοῦτο δὲ δι' ἐμὲ (ἡ πυράγρα διὰ τὴν ἅμαξαν, ἢ ὁ πρίων διὰ τὴν θύραν), νικῶ τῇ αἰτίᾳ. Ὅσῳ γὰρ κτισμάτων Θεὸς ὑψηλότερος, τοσοῦτον τοῦ διὰ Θεὸν ὑποστάντος ἐμοῦ, τὸ δι' ἐμὲ γινόμενον, ἀτιμότερον. (Gregor av Nazianz, Or. 42, 17)
 

Er han en skapning er han ikke Gud, for da ville han hatt en begynnelse i tiden. Men dersom han hadde en begynnelse, så var det altså en tid da han ikke var. Hvis noe har hatt en tidligere karakteristikk av ikke å være til, da har det heller ikke eksistens i ordets snevre forstand. Og det som ikke har eksistens i ordets snevre forstand, hvordan kan da dette være Gud? Så er det altså ikke noen skapning blant de Tre, ikke en eneste. Heller ikke (det som verre er) ble én av dem til for min skyld, ikke bare som en skapning, men tilogmed av lavere rang enn meg. For dersom jeg eksisterer til Guds ære og den annen eksisterer for min skyld – som smijern må for vognen eller som en sag må til for døren –, da er jeg hans overmann med hensyn til årsak. For så høyt hevet over det skapte som Gud er, må det som er blitt til for min skyld ha lavere rang enn meg, jeg som er til for Gud!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar