1. juli 2013

Garry Wills og Augustin

Et tips for alle. Og da mener jeg alle. Les Augustins Bekjennelser. Det er en bok som er lett å lese. Jeg kan røpe såpass at det var den boken jeg la min hånd på i min fars bokhylle da jeg var på leting etter noe oppbyggelig en gang for mange år siden, og tenkte på om jeg skulle gå inn på et teologisk studium. Boken gjorde meg ikke mindre interessert, tvert imot, selv om jeg lot Augustin være Augustin og endte opp med doktoravhandling i gresk filologi/patristikk. Men han er nå tross alt Augustin.
http://press.princeton.edu/images/k9393.gif     For ikke lenge siden leste jeg Garry Wills lille bok Augustine's Confessions: A Biography, og vil varmt anbefale denne til alle som har lest Bekjennelsene. Augustins selvransakelser er en tekst skrevet av en biskop som visste hva han ville med sine ord, og Garry Wills er en forfatter som makter å skue den gamle kirkelærer i kortene, hvordan han bevisst har bygget opp en struktur i teksten, men uten i nevneverdig grad å føle noe behov for å "avsløre" ham. Wills tar for seg hovedpunkter i fremstillingen, hvordan forfatteren har presentert sin historie rundt bestemte  (iblant omkonstruerte) hendelser og filosofisk/religiøse idéer og nedskrevet dem som den foreliggende teksten. Jeg tror Wills i stor grad følger James O'Donnell i sin analyse , slik den kommer derm i sistnevntes kommenterte utgave (3 bind), eller i boken Augustine: A New Biography.

Men les originalteksten først!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar