2. november 2012

Oversettelse: Den hl. Paulus' liv av HieronymusKort om forfatteren og teksten


Hieronymus (ca. 341-420) kom opprinnelig fra Aquileia, og fikk en grundig romersk utdannelse. I løpet av 370-årenes første halvdel bestemte han seg for å bli munk, og dro øst-over for å slå seg ned i Palestina. Omstendighetene førte imidlertid til at han levde en periode som munk i Kalkis-ørkenen i Syria. Sannsynligvis forfattet han sitt lille Paulus-vita mens han oppholdt seg der, trolig i år 374. Hieronymus nevner den nyskrevne teksten i forbindelse med at han sender den til en lærd gammel mann som også heter Paulus, sammen med et brev (nr. 10) skrevet dette året.

Beretningen om Antonius’ besøk hos Paulus finner sted på 340-tallet, da førstnevnte var i nittiårene.

Teksten som ligger til grunn for oversettelsen er hentet fra Mignes Patrologia latina, vol. XXIII, col. 17-30. Ofte har jeg dog fulgt den noe forbedrede, men ikke fullstendige, teksten hos I. S. Kozik (1968)

Oversatt fra latin av Karl Johan Skeidsvoll, mai 2003Hieronymus


Den første ørkenmunken: den hellige Paulus’ liv


1 Det har vært et spørsmål blant mange om hvem av munkene som var den aller første til å bo i ørkenen. Noen går nemlig for langt bakover og tillegger den salige Elia eller Johannes å ha vært førstemann. Av disse synes for oss Elia å ha vært mer enn en munk, og Johannes å ha begynt å profetere enda før han ble født. Andre — og deres mening blir akseptert av folk flest — hevder derimot at Antonius var den som la grunnlaget for denne livsformen. Dette er delvis riktig. Ikke slik at han var før alle andre, men at det var fra ham alle ble oppmuntret til sin iver. Men Amathas og Makarius, disipler av Antonius — den første begravet sin lære-mesters legeme — vil bekrefte også idag at en viss Paulus fra Thebais var den første i denne bevegelsen, men uten å få betegnelsen. Denne meningen har vår tilslutning. Enkelte sprer slikt og annet ettersom de finner det for godt: at han var en mann som holdt til i en underjordisk grotte med hår som dekket ham like til føttene, og de finner ellers på mange utrolige ting som det ville være fåfengt å gå inn på. Det synes heller ikke å være noe skjel til å gå i rette med dem som kommer med løgner i sin skamløshet. Derfor, siden minnet om Antonius samvittighetsfullt er overlevert på gresk såvel som på latin, har jeg besluttet å skrive kort om Paulus’ tid-lige og siste dager, mer fordi saken er forbigått enn av noen tiltro til mine evner. Hvordan han levet i midten av sitt liv, og hvilke angrep fra Satan han måtte utholde, har intet menneske kjennskap om.

2 Under kristenforfølgerne Decius og Valerianus, på den tiden Cornelius av Roma og Cyprianus av Kartago ble dømt til en salig død, ble mange kirker i Egypt og Thebais brutalt lagt øde. Det var da i de kristnes bønner å bli hugget ned med sverdet for Kristi navns skyld. Men den listige fiende pønsket ut torturmetoder som skulle gi en langsom død, for det var ikke legemet han ønsket å drepe, men sjelen. Slik som Cyprianus sa det, han som selv måtte lide på grunn av ham: “Han tillot ikke dem som ønsket å dø å bli drept.” For å belyse fiendens grusomhet skal vi gi to minneverdige ek-sempler:

3 Han befalte at en martyr, en som sto fast i troen og ubeseiret mellom torturinstrumenter og glødende metall-plater, skulle smøres inn med honning og ligge bakbundet under den stekende solen. Dette var for at han som tidligere hadde utholdt stekepannen nå skulle bli drept av fluenes stikk. En annen, en som var i sin ungdoms blomstring, lot han bortføre til en vidunderlig hage. Der, blant hvite liljer og røde roser, ved siden av en rolig flytende, rislende bekk, mens brisens stille susen lød gjennom trærnes blader, ble han lagt ned på en dunredd seng. For at han ikke skulle kunne flykte ble han overlatt bundet med behagelige blomsterkranser. Da alle hadde trukket seg tilbake hadde en meget vakker skjøge kommet og begynt å stryke seg om hans hals med kjælne omfavnelser. Så — det er skammelig selv å gjenfortelle det — forgrep hun seg på hans mannlige deler, slik at hun i sin utuktighet skulle oppnå seier ved at hans kropp ble opphisset til lyst. Kristi stridsmann visste ikke hva han skulle gjøre eller hvor han skulle snu seg. Han som ikke ble beseiret av torturen, holdt på å bli overvunnet av vellysten. Til slutt, ved en innskytelse fra himmelen, bet han av seg tungen og spyt-tet den i hennes ansikt da hun var i ferd med å kysse ham. Og dermed overvant den voldsomme smerten som fulgte fø-lelsen av lyst.

4 På den samme tiden, mens slike hendelser utspant seg i det lavere Thebais, ble Paulus og hans søster, som allerede var gift, overlatt en rik arv etter at begge foreldrene var døde. Han var rundt seksten år gammel og vel bevandret i både egyptisk og gresk språk. Han hadde et saktmodig sinnelag og en stor kjærlighet til Gud. Da forfølgelsens storm raste trakk han seg tilbake til et hus i en fjern og øde beliggenhet. Men “hvor langt driver du ikke menneskets hjerte, forbannede gull-tørst!” Søsterens ektemann tenkte på å utlevere ham som han skulle skjule. Hverken hustruens tårer, blodets bånd eller Gud som ser alt fra oven kunne få ham fra forbrytelsen. “Han kom, drev på, og handlet med hensynsløshet under dekke av fromhet.”

5 Da den forstandige unge mannen innså dette, fattet han sin beslutning slik nødvendighetene krevet, og flyktet til ødemarken i fjellene mens han ventet på at forfølgelsen skul-le ta slutt. Mens han stadig gjorde holdt, men atter igjen holdt beslutningen fremfor seg, gikk han litt etter litt videre frem. Til slutt fant han et karrig fjell, og ved foten av dette var det en ganske liten hule, lukket med en sten. Da han hadde fjernet stenen — mennesket har jo et begjær etter å lære hemmeligheter å kjenne — utforsket han den ivrig, og fikk øye på en stor hall inenfor. Hallen som var åpen mot himmelen lå i skyggen av de vidstrakte grenene av en gam-mel palme. Palmen skjulte likevel ikke en krystallklar kilde som var der. Kildens strøm ble like øyeblikkelig som den vellet frem oppslukt av jorden i det samme hullet som hadde født vannet. Det fantes dessuten i det hulerike fjellet mang et beboelig sted som man kunne se nå rustne hammere og ambolter til å lage mynter med. Egyptiske kilder forteller at dette stedet hadde vært et hemmelig myntverksted på den tiden Kleopatra var knyttet til Antonius.

6 Slik levet han altså hele sin levetid i sitt høyt elskede tilholdssted — som var det en gave fra Gud — i ensomhet og bønn på ett og samme sted. En palme forsynte ham med mat og kledning. Forat ingen skal synes det umulig kaller jeg Jesus og hans hellige engler til vitne på at jeg har sett, og fremdeles kan se, munker i den delen av ørkenen som forbin-der Syria med saracenerne. En av disse munkene var inne-lukket i tredve år mens han levde på byggbrød og gjørmete vann. En annen i en gammel cisterne — som på det syriske folkespråket kalles “gubba” — mens han holdt seg i live med fem tørkede fiken per dag. Dette vil vel synes utrolig for den som ikke tror at alt er mulig for den som tror.

7 Men — for å vende tilbake til saken hvor jeg forlot den — den salige Paulus hadde allerede levet det hundre og tret-tende året av sitt himmelske liv på jorden, og Antonius var i nittiårene og oppholdt seg på et annet ensomt sted. Da kom Antonius, slik han pleide å hevde, til å tenke at i ørkenen bodde det ingen mer fullkommen munk enn ham selv. Men det ble åpenbart for ham i en drøm at det fantes en annen lenger inn som langt overgikk ham: han burde legge i vei for å se ham.
Med det samme det lysnet av dag begynte den ærverdi-ge oldingen å gå, hjulpet for sine svake lemmer med en stokk. Han viste ikke hvilken vei han skulle ta, og det var allerede ved den brennhete middagstime med den stekende solen over hodet. Likevel lot han seg ikke lede til å overgi sin påbegynte vandring, idet han sa “Jeg tror at min Gud vil vise meg sin tjener slik han har lovet...” Lenger kom han ikke før han fikk øye på en mann som også var halvt hest. Poetenes forestilling har gitt vesenet navnet “hippokentaur.” Ved dette synet væpnet han sin panne med frelsens tegn. “Hei, du!” sa han, “Hvor i disse traktene bor det en Guds tjener?” Vesenet ytret et eller annet uforståelig mellom tennene, og mens han stotret frem heller enn uttalte ordene gjennom sine raggete lepper søkte han en mer forekommende måte å kommuni-sere på. Så han viste den ønskede retningen ved å strekke ut sin høyre hånd. Slik fór han avsted som en vind over den vidstrakte marken og forsvant for den forundrede mannens øyne. Men, om det var djevelen som fremstillet seg slik for å skremme ham, eller om ødemarken som visstnok er rik på uhyggelige dyr også frembringer et slikt beist, kan vi ikke vite sikkert.

8 Antonius sto forfjamset tilbake, og mens han grun-net på hva han hadde sett, gikk han videre. Kort etter så han i et stenete lite dalføre en liten mann med krokete nese og forsynt med horn i pannen. Den nederste delen av kroppen endet i geteklover. Overfor dette synet utstyrte Antonius seg med troens skjold og håpets rustning, som den gode krigs-mann. Uansett: det nevnte vesenet begynte å tilby ham frukt fra et palmetre til niste på ferden, som var det en fredsgave. Da han forsto dette gjorde Antonius holdt og spurte ham hvem han var. Han fikk dette svaret av ham: “Jeg er en døde-lig. En av dem som holder til i ødemarken og som heden-skapen under forskjellige vrangforestillinger dyrker under navnet fauner, satyrer eller inkuber. Jeg kommer som utsen-ding fra min stamme. Vi ber dere gå i forbønn for oss til vår felles Herre, som vi har forstått en gang er kommet til verdens frelse, og hvis røst er nådd ut over hele jorden.” Da han uttalte dette fløt tårene i strie strømmer over den aldren-de vandringsmannens ansikt. Tårene viste hans hjertes over-veldende glede, for han frydet seg over Kristi herlighet og over Satans tilintetgjørelse. Med undring over at han maktet å forstå vesenets ord sa han: “Ve deg, Aleksandria, som ærer monstre fremfor Gud! Ve deg, du skjøgeby som all verdens demoner har stimlet sammen i! Hva har du nå å svare? Bei-stene taler om Kristus, og du ærer monstre fremfor Gud.” Ikke før hadde han avsluttet sine ord så fløy det behornede vesenet avsted som var det båret av vinger. La ingen ledes til ikke å ville feste lit til dette. På keiser Konstantius’ tid — dette kan hele verden bevitne — finner vi et bevis: En mann av denne typen ble ført levende inn i Aleksandria og vist frem for folket som en stor severdighet. Senere ble hans liv-løse kropp lagt i salt for at den ikke skulle gå i oppløsning i sommervarmen, og ført til Antiokia for at keiseren skulle få se ham.

9 Men jeg skal fortsette fremstillingen: Antonius krysset området han hadde begitt seg inn i, og kunne se spor kun av ville dyr og ellers bare den store vidstrakte ørkenen. Hva skulle han gjøre? Hvor skulle han vende sine skritt? Den andre dagen var allerede på hell. Kun én ting hadde han: at han ikke kunne tro at Kristus ville forlate ham. Alle den neste nattens mørke timer utholdt han i bønn. Da det så smått lysnet av dag fikk han øye på en ulvinne like i nær-heten som krøp hvesende av brennende tørst mot foten av fjellet. Han fulgte henne med øynene, og da hun hadde forsvunnet inn i en hule gikk han nærmere og begynte å titte inn, uten at han fikk noe igjen for sin nysgjerrighet siden mørket hindret sikten. Men, som Skriften sier, “den full-komne kjærlighet driver frykten ut,” så med forsiktige skritt og behersket pust gikk han inn mens han varsomt følte seg for. Litt etter litt kom han videre mens han stadig stanset for å lytte etter en lyd. Omsider fikk han lenger fremme gjen-nom den dunkle nattens uhygge se et lys. Mens han ivrig tok seg frem støtte han foten mot en sten så det oppsto en skarp lyd. Ved dette bråket stengte den salige Paulus porten som hadde stått åpen og festet den med en slå. Da falt Antonius ned foran døren og bønnfalt like til den sjette time, eller lenger enn det, om å få komme inn. Han sa: “Hvem jeg er, hvorfra, og hvorfor jeg kommer, kjenner du til. Jeg vet jeg ikke fortjener å få et blikk av deg. Likevel: får jeg ikke se deg, vil jeg ikke gå tilbake. Du som tar imot ville dyr, hvordan kan du sende bort et menneske? Jeg har bedt, og jeg har funnet. Jeg har banket på for at det skal bli lukket opp. Men, hvis jeg ikke får mitt ønske oppfylt vil jeg dø her på din ters-kel. Da vil du vil uansett begrave meg som et lik.”
Slik holdt han på mens han ropte, og rikket seg ikke fra stedet.
Dermed lot helten ham således høre et kortfattet svar:
Ingen som vil komme med trusler bønnfaller slik. Ingen gjør ugangn under tårer. Og du undrer deg over at jeg ikke mottar deg når du kommer for å dø?” Dermed åpnet Paulus inngangen med et smil om munnen. Da den var åpnet og de hadde kastet seg i hverandres armer og hilst hverandre med rette navn, ga de i fellesskap sin takk til Gud.

St Anthony Goes in Search of St Paul the Hermit by Master of the Osservanza
10 Etter det hellige kyss satte Paulus seg ned og begynte å tale slik til Antonius: “Se, han som du har søkt med så stor møye, med lemmer nedbrutte av elde og innhyllet av ustelt grått hår. Se, du ser et menneske som om kort tid vil være støv. Men, siden kjærligheten utholder alt så ber jeg: fortell meg, hvordan står det til med menneskenes slekt? Reiser det seg nye hus i de gamle byene? Med hvilken øvrighet styres verden? Finnes det ennå noen som bringes på villstrå av de-monenes villfarelse?” Under denne samtalen fikk de øye på en ravn som hadde sittet på en gren i et tre, og derfra fløy rolig ned og la et helt brød ned for de forundrede mennenes øyne. “Å,” sa Paulus, “Herren, i sannhet kjærlig, i sannhet barmhjertig, sender oss frokost. I seksti år allerede har jeg alltid mottatt et halvt brød, men når du er kommet har Kristus doblet sin soldats rasjon.”

11 Da de så hadde fremsagt takksigelsen til Herren satte de seg begge ned ved kanten av den krystallklare kilden. Her oppsto det en diskusjon om hvem som skulle bryte brødet, og dagen tilbrakte de med denne helt til kvelden. Paulus hen-viste til gjestfrihetens skikker, mens Antonius satte seg imot med hensyn til alderens rett. Endelig fattet de beslutningen at de skulle gripe brødet fra hver sin side, og når de da trakk til hver kant, ville de sitte igjen med sin del i hånden. Der-nest bøyde de seg over kilden og drakk litt vann, og ga Gud sitt takkoffer mens de tilbrakte natten våkende. Da dagen atter brøt frem over jorden, talte den salige Paulus slik til Antonius: “Jeg visste alt for lenge siden, bror, at du bodde i disse egner. Gud lovet meg for lenge siden en medtjener. Men siden innsovningens time allerede er kommet, og fordi jeg alltid har lyst til å bryte opp herfra og være sammen med Kristus: når løpet er fullført, venter for meg rettferdighetens krans. Du er sendt av Herren som den som skal legge min vesle kropp under bakken, eller bedre: den som skal gi jord tilbake til jord.”

12 Da Antonius under gråt og klage hørte dette, bønnfalt han Paulus at han ikke måtte forlate ham og at han måtte ta ham med som sin følgesvenn på denne reisen. Den andre svarte: “Du bør ikke søke ditt eget beste, men den andres beste. Det er gagnlig for deg å kaste fra deg kjødets byrde og følge Lammet. Men det er gagnlig for resten av brødrene at de blir oppbygget av ditt eksempel. Derfor, ber jeg deg, hvis det ikke er for mye bry: hent kappen som biskop Athanasius ga deg, for å svøpe min vesle kropp i.” Den salige Paulus spurte om dette, ikke fordi han brydde seg så mye om liket var tildekket eller nakent når det gikk i oppløsning — han hadde jo så lenge kledd seg bare med sammentråklede palme-blader —, men for at sorgen over hans bortgang skulle bli formildet. Antonius ble målløs over at han hadde hørt om Athanasius og kappen hans, og som om han i Paulus så Kristus, viste han ærefrykt for Gud i sitt hjerte og våget ikke å gi noe svar. Men etter kjærlig å ha kysset hans øyne og hender, vendte han tilbake mot sitt kloster — det som senere ble tatt i besittelse av saracenerne — mens han gråt i stillhet. Hans steg ville ikke holde tritt med hans vilje. Men selv om kroppen var utkjørt av faste og og hans gamle år krøket ham sammen, overvant han alderen med sin vilje.

13 Til slutt da han vandringen var ført til endes ankom han sitt lille tilholdsted. To disipler som var begynt å bistå ham i hans fremskredne alder møtte ham og sa: “Hvor har du oppholdt deg så lenge, far?” Han svarte: “Akk, jeg arme synder som bærer navnet munk med urette. Jeg har sett Elias, jeg har sett Johannes i ødemarken, og jeg har sannelig sett Paulus i Paradis.” Så lukket han munnen og slo seg for brystet mens han hentet frem kappen fra cellen. Da disiplene ba ham forklare hva dette skulle bety, svarte han: “Det er en tid for å tale og en tid for å tie.”

14 Så gikk han ut, og uten å ta det minste grann mat med seg fulgte han samme vei tilbake som han var kommet. Han tørstet etter ham, ønsket å se ham, hans øyne og sinn var rettet kun mot ham. Han fryktet nemlig — og det skjedde da også — at han skulle gi tilbake sin ånd til Kristus mens han var borte. Da det nå lysnet av dag og ennå tre timers vandring gjensto, så han Paulus i en hær av engler, blant profetenes og apostlenes kor, stige opp mot himmelen mens han strålte hvit som sne. Straks falt han ned på sitt ansikt og kastet støv på sitt hode mens han hulket med tårer: “Hvordan kan du forlate meg Paulus? Hvordan kan du fare avsted uten å si farvel? Så sent har du gitt deg til kjenne, og så trekker du deg tilbake så snart?”

15 Den salige Antonius pleide senere å fortelle at han løp resten av veien så hurtig at han fløy avsted som en fugl. Ikke uten grunn: for da han var steget inn i hulen fikk han se den livløse kroppen knelende, med oppreist hode og armene strukket mot himmelen. Først, siden han trodde at Paulus var levende, begynte han også selv å be ved hans side. Der-nest, da han ikke hørte noen sukk fra den bedende slik man ville vente, falt han gråtende over ham med kyss. Han forsto nemlig at med sin pliktskyldige holdning lå selv den døde kroppen til den hellige i bønn til Gud, Ham som alle ting lever for.

16 Da han så hadde svøpt kroppen og båret den ut, mens han sang salmene som følger kristen skikk, uroet Antonius seg over at han ikke hadde noen spade han kunne grave i jorden med. Han grunnet svært over dette mens stadig skif-tende bekymringer fór gjennom hans hode: “Hvis jeg vender tilbake til klosteret betyr det en fire dagers vandring. Hvis jeg blir her kan jeg ikke utrette noe mer. Jeg vil altså dø ved siden av din stridsmann, Kristus, slik det verdig er, og trekke mitt siste åndedrag idet jeg synker sammen.” Mens han over-veiet disse ting, se, da kom to løver løpende fra det indre av ørkenen, som båret frem med deres manker flagrende om nakken. Han ble til å begynne med skrekkslagen ved synet, men ved å atter rette sitt sinn mot Gud ble det som om det var duer han så. Dermed ventet han uten frykt. Dyrene løp rett frem til den salige gamlingens døde kropp og stanset. Med logrende haler la de seg ned foran hans føtter og ut-støtte fryktelige brøl så du skulle tro de sørget på den måten de var i stand til. Deretter begynte de med sine poter å skrape i jorden like i nærheten og ivrig grave en fordypning ut i sanden, stor nok til å romme en mann. Og straks, som om de anmodet om en belønning for strevet, nærmet de seg Antonius med bøyde hoder og viftende ører. De slikket hans hender og føtter slik at han antok at de bønnfalt ham om en velsignelse. Uten å nøle utbrøt han en lovprisning til Kristus, at til og med umælende dyr erkjente ham: “Herre, uten din befaling faller ikke engang et blad fra et tre, og ikke en enes-te spurv faller til jorden. Gi dem slik du vet best!” Så gjorde han en bevegelse med hånden og bød at de skulle gå avsted. Da de hadde trukket seg tilbake bøyde han sine gamle skul-dre under byrden av den helliges kropp, la den ned i graven og mens han veltet over den oppgravne jorden reiste han en gravhaug som skikken tilsier. Da en ny dag hadde lysnet, for at den fromme arvtager ikke skulle stå igjen uten noe gode fra ham som ikke hadde etterlatt seg et testamente, tok han vare på hans kappe. Denne hadde Paulus flettet seg av pal-meblader på samme måte som man fletter kurver.
Og slik, da han var kommet tilbake til klosteret, gjen-fortalte han alt i tur og orden for sine disipler. Hver eneste påske- og pinsehøytid kledde han seg i Paulus’ kappe.

17 Det er vel tillatt mot slutten av dette lille verket å spørre dem som ikke kjenner all sin eiendom, de som bekler sine hus med marmor, de som trer verdien av hele hus på en enkel tråd: led denne gamle mannen noensinne noen nød i sin nakenhet? Deres drikkekar er forsynt med kostbare ste-ner, han tilfredsstilte naturen med sine henders skål. Dere fletter gull inn i kappene, han hadde klær som ikke ville duge for selv den usleste av deres slaver. Men likevel, for denne lille fattige ligger Paradis åpent, mens dere blir mottatt i Gehenna med alt deres gull. Han beholdt Kristi kledning, naken som han var, dere kler dere i silke men mister Kristi klær. Paulus som ligger dekket av usselt støv skal oppstå i herlighet, dere presses ned i rikt utsmykkede gravmæler av sten men skal brenne sammen med deres rikdommer. Vokt dere, ber jeg, vokt i det minste kostbarhetene dere elsker! Hvorfor er også likklærne for deres døde av gull? Hvorfor opphører ærgjerrigheten ikke engang under sorg og tårer? Kan ikke de rikes døde kropper råtne, om ikke i silke?

18 Jeg vil innstendig be den som måtte lese dette om å huske på Hieronymus, synderen. Han ville, hvis Herren ga ham valget, langt heller velge Paulus’ kappe og hans dygder enn kongenes purpur og deres riker.
Anmerkninger


1 Elia: Profeten Elia. Se 1. Kong. 17
Johannes: Johannes døperen. Se Luk. 1, 44 og Matt. 3, 1-4
Amathas og Makarius: Disse to disipler av Antonius er omtalt i Athanasius’ Antoniusbiografi, kap. 91f, uten å bli nevnt ved navn. De holdt til hos Antonius under de siste femten årene av hans liv. Makarius ble en av de store ørkenfedrene, og opptrer i den anonyme reiseskildringen “Historia monachorum in Aegypto”, kap. 21, og i Palladius’ “Historia Lausiaca”, kap. 17. Denne Makarius, som kalles egypteren, blir ofte blandet sammen med en annen, som kalles Makarius fra Aleksandria.
Antonius: Egypteren Antonius (251-356) blir gjerne omtalt som “munkevesenets far.” Som tyveåring fulgte han Kristi oppfordring i evangeliet om å selge alt han eide og følge ham. Denne beslutningen førte ham med tiden lenger og lenger ut i ørkenen hvor han søkte et eneboerliv i streng askese. Han ble snart fulgt av mange som ville følge hans eksempel. Biskop Athanasius av Aleksandria (se kap. 12) forfattet kort tid etter ørkenfaderens død hans biografi, som straks fikk stor utbredelse. I den egyptiske monastiske litteraturen fra det fjerde og femte århundre står Antonius som den store autoriteten.
Paulus: Døde sannsynligvis i løpet av 340-årene etter denne teksten å dømme i en alder av 113. Vi vet ikke stort mer om denne første ørkeneremitten enn det Hieronymus forteller her. Paulus er nevnt hos senere latinske forfattere.
Thebais: Det betegner området i øvre (sydlige) Egypt.
overlevert på gresk såvel som på latin: Den nevnte Athanasius’ Antoniusbiografi. Hieronymus’ venn, Evagrius fra Antiokia, oversatte verket til latin.

2 Decius: Romersk keiser fra 249 til 251. Satte i gang en forfølgelse av de kristne som inngikk i et forsøk på å gjenopprette statsreligionen.
Valerianus: Romersk keiser fra 253 til 257. Fortsatte, eller gjenopptok, forfølgelsen.
Cornelius: Romas biskop, led martyrdøden (“en salig død”) i 253.
Cyprianus: Kartagos biskop, led martyrdøden i 258.
Han tillot …”: Cyprianus, brev nr. 56 til Fortunatus.

4 “hvor langt …”: Vergil: Aeneiden 3, 57.
Han kom …”: Florus: Epitome 3, 5, 7.

5 på den tiden Kleopatra var knyttet til Antonius: Den egyptiske Kleopatra var gift med den romerske Marcus Anto-nius fra 41 f.Kr. inntil Octavianus beseiret ham ved Actium i år 31 f.Kr.

6 fremdeles kan se: Dette antyder at Hieronymus skrev sitt Paulusvita mens han holdt til i Kalkisørkenen.
saracenerne: Saracenerne var i utgangspunktet en folke-gruppe i det arabiske området. Ordet ble etterhvert synonymt med arabere.
folkespråket: gammelsyrisk, som ligner aramaisk og hører til samme språkfamilie som hebraisk.
alt er mulig for den som tror: Mark. 9, 23.

7 sitt himmelske liv på jorden: Idealet i det monastiske livet var å virkeliggjøre det egentlige livet, det paradisiske livet slik Gud ville det, allerede her på jorden. Det omtales ofte som et englelikt liv.
et annet ensomt sted: Athanasius’ Antoniusbiografi, kap. 49, forteller hvordan Antonius slo seg ned på et øde sted ved et “svært høyt fjell” i det øvre Thebais. Hieronymus beskriver stedet i sin Hilarionbiografi, kap. 31. Det gamle Antoniusklosteret, anlagt ved Antonius’ tilholdssted, ligger på fjellet som i dag heter Kolzim noen mil fra Rødehavskysten, 20 mil sydøst for Kairo. Ytterliggere tre mil inn i ørkenen mot sydøst finner man Paulusklosteret.
hippokentaur: eller bare “kentaur.” Dette greske fabelvesenet har en manns overkropp som går over i en hestekropp fra midjen.
frelsens tegn: Han tegner korset på sin panne.

8 troens skjold og håpets rustning: sml Ef. 6, 13-17.
fauner, satyrer eller inkuber: De to første er overnaturlige skogsvesener, menneskelignende skapninger med gete-attributter. Det seksuelle er ofte det sentrale i deres fremferd. “Incubus” er navnet på et overnaturlig vesen som om natten sniker seg inn til sovende kvinner og lurer seg til samleie.
hvis røst er nådd ut over hele jorden: Rom. 10, 18.
På keiser Konstantius’ tid: Konstantius, Konstantin den stores sønn, regjerte i øst fra 337 til 361. Antiokia, Syrias hovedstad, var hans residens i store deler av perioden.

9 den fullkomne kjærlighet driver frykten ut: 1. Joh. 4, 18.
Jeg har bedt, og jeg har funnet. Jeg har banket på for at det skal bli lukket opp: sml Matt. 7, 7.
Slik holdt han på...: Vergil: Aeneiden 2, 650
Dermed lot helten...: Vergil: Aeneiden 6, 672

10 det hellige kyss: sml. Rom. 16, 16.
som om kort tid vil være støv: sml. 1. Mos. 3, 19.
kjærligheten utholder alt: 1. Kor. 13, 7.
hvordan står det til med menneskenes slekt?: Paulus hadde nå vært borte “fra verden” i hele 97 år hvis han dro ut i ørkenen som sekstenåring (kap. 4f) og nå var 113 (kap. 7). Men slutten på dette kapitlet antyder at han hadde oppholdt seg her i seksti år.
demonenes villfarelse: Med dette menes de hedenske religio-ner.
ravn: Ravner forsørget profeten Elia med brød mens han oppholdt seg i ørkenen. Se 1. Kong. 3, 3-6

11 bryte brødet: I jødisk-kristen tradisjon var det den mann med størst autoritet og verdighet som hadde privilegiet å utføre denne symbolmettede handlingen. I en familie var det alltid husfaren, og mellom mester og disippel var det alltid den første. Paulus var eldre enn Antonius og hadde dermed privilegiet. Men stedets herre kunne gjerne gi gjesten den store ære å la ham foreta brødbrytelsen. Det er her to moral-ske aspekter av høyeste betydning i middelhavslandene som de to setter mot hverandre: alderens verdighet og gjestens ære.
alltid har lyst til å bryte opp herfra og være sammen med Kris-tus: Fil. 1, 23.
når løpet er fullført, gjenstår for meg rettferdighetens krans: sml. 2. Tim 4, 6-8. Apostelen Paulus sammenligner ofte kristenlivet med en idrettskonkurranse, og denne bruken av idrettsmetaforen blir senere hyppig hos kirkefedrene.

12 Du bør ikke søke ditt eget beste, men den andres beste: sml. 1. Kor. 10, 24.
følge Lammet: Følge Kristus: sml. Åp. 14, 4. Her taler Paulus om å dø bort fra livet på jorden (“kaste fra deg kjødets byrde”) og følge Kristus inn i det evige.
kappen som biskop Athanasius ga deg: I Athanasius’ Antoniusbiografi, kap. 91 ber Antonius sine disipler om å gi kappen tilbake til Athanasius.
kloster: det er ikke snakk om et klosteranlegg men, som det latinske (egentlig greske) “monasterium” antyder, i utgangspunktet et tilholdssted for en eneboer (eventuelt sammen med hans eller hennes disipler).
det som senere ble tatt i besittelse av saracenerne: Dette skjedde i år 361, som Hieronymus skriver i sitt Chronicon: Amathas og Makarius ble fordrevet og en tredje disippel, Sarmata, ble drept.

13 To disipler: se kommentar til kapittel 1.
Det er en tid for å tale og en tid for å tie: Fork. 3, 7.

15 ham som alle ting lever for: sml. Luk. 20, 38.

16 og ikke en eneste spurv faller til jorden: sml. Matt. 10, 29
som ikke hadde etterlatt seg et testamente: Paulus eide ingen ting å testamentere bort.

17 som ikke kjenner all sin eiendom: Dvs. som har mer enn de kan holde rede på.
som trer verdien av hele hus på en enkel tråd: Dvs. som bærer umåtelig kostbare smykker.
Kristi kledning: Knytter an til dåpen. Sml. Gal. 3, 27. Han levet sitt liv i tråd med at han var døpt.
vokt i det minste kostbarhetene dere elsker: Det synes noe u-klart hva Hieronymus vil si med dette.Hieronymus
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar